UV-RADIATION

The sun provides light, heat and ultraviolet radiation (UV radiation). UV radiation can be divided into three groups, UVA, UVB and UVC, depending on the wavelength the radiation has.

The energy in the radiation depends on the wavelength and a shorter wavelength means a more energy-rich radiation. A slightly simplified picture of how the radiation affects us is that the more energy the radiation has, the greater the risk of damage.

UVB-RADIATION

UVB har våglängder som är kortare än UVA-strålningens och är därmed mer energirik. Ozonskiktet i atmosfären filtrerar bort stora delar av den skadliga delen av UV-strålningen och begränsar mängden UVB-strålning som når jordytan. Det är framför allt UVB-strålningen som gör att vi bränner oss om vi solar för mycket. Den gör också att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer. UVB tränger inte lika långt ner i huden som UVA gör.

UVB-strålningen ökar produktionen av vissa celler i huden och gör den tjockare. Den ökar också mängden pigment i huden. Det förtjockade hudskiktet hindrar strålningen från att tränga in i vävnaderna. Detta ger ett betydligt bättre UV-skydd än vad den bruna färgen gör ensam. Solarier har inte exakt samma sammansättning av UVA- och UVB-strålning som solen och huden utvecklar därmed inte samma naturliga skydd vid solariesolning. UVB-strålning startar bildningen av D-vitamin i huden.

UVA-STRÅLNING

UVA-strålning är den strålning som är minst energirik. Både från solen och från solarier utgörs den största delen av UV-strålningen av UVA. Solarier har dessutom oftast en högre andel av UVA-strålning än den naturliga solen. UVA gör pigmentet i huden mörkt. UVA tränger in i hudens djupare skikt. Den får huden att åldras i förtid och kan orsaka hudcancer. UVA-strålning kan också bryta ner D-vitamin i huden.

UVC-STRÅLNING

UVC-strålning är mycket energirik. Solens UVC-strålning når inte jordytan eftersom all UVC absorberas av atmosfären. UVC-strålning används till exempel i speciallampor för att döda bakterier.

Känsligheten för solstrålning beror bl.a. på vilken hudtyp du har. Det finns sex olika hudtyper med olika känslighet för solstrålning. Ju lägre siffra, desto större anledning att vara försiktig. Hudtyp 1 ska alltid skydda sig, medan hudtyp 4-6 (brun till mörkbrun hudfärg) inte behöver vara lika försiktiga.

HÄR ÄR DIN HUDTYP

 

De tre första hudtyperna är de som främst behöver skydda sig.

  1. Hudtyp 1 är ganska ovanlig. En typisk hudtyp 1 har vit hud, är rödhårig, blir alltid bränd första gången i solen och blir heller nästan aldrig brun. Här är rekommendationen att alltid skydda sig mot solen med kläder och solkräm.
  2. Hudtyp 2 har ljus hud, är blond och blir ofta bränd, och därefter brun ibland. Även här ska man iaktta stor försiktighet i solen.
  3. Hudtyp 3 har ljus hud, ofta brunt hår, bränner sig ibland och blir alltid brun.
  4. Hudtyp 4 har mörkbruna ögon och mörkbrunt eller svart hår, bränner sig sällan och blir lätt bruna.
  5. Hudtyp 5 har naturligt brun hy och svart hår, bränner sig aldrig och blir lätt bruna.
  6. Hudtyp 6 har naturligt svart hy och svart hår, bränner sig aldrig och blir lätt bruna.

Smartsun är speciellt anpassat för hudtyp 1 och 2.

Källa: Informationen om UV strålning kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten.

VILL DU VETA MER OM SMARTSUN?