UV-strålning

Både skadlig och livsviktig

Solen ger ljus, värme och ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålning kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på vilken våglängd strålningen har. Energin i strålningen beror på våglängden och en kortare våglängd innebär en mer energirik strålning. En lite förenklad bild av hur strålningen påverkar oss är att ju mer energirik strålningen är, desto större är risken för skador.

UVA-strålning

UVA-strålning är den strålning som är minst energirik. Både från solen och från solarier utgörs den största delen av UV-strålningen av UVA. Solarier har dessutom oftast en högre andel av UVA-strålning än den naturliga solen. UVA gör pigmentet i huden mörkt. UVA tränger in i hudens djupare skikt. Den får huden att åldras i förtid och kan orsaka hudcancer. UVA-strålning kan också bryta ner D-vitamin i huden.

UVB-strålning

UVB har våglängder som är kortare än UVA-strålningens och är därmed mer energirik. Ozonskiktet i atmosfären filtrerar bort stora delar av den skadliga delen av UV-strålningen och begränsar mängden UVB-strålning som når jordytan. Det är framför allt UVB-strålningen som gör att vi bränner oss om vi solar för mycket. Den gör också att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer. UVB tränger inte lika långt ner i huden som UVA gör.

UVC-strålning

UVC-strålning är mycket energirik. Solens UVC-strålning når inte jordytan eftersom all UVC absorberas av atmosfären. UVC-strålning används till exempel i speciallampor för att döda bakterier.

Känsligheten för solstrålning beror bl.a. på vilken hudtyp du har. Det finns sex olika hudtyper med olika känslighet för solstrålning. Ju lägre siffra, desto större anledning att vara försiktig. Hudtyp 1 ska alltid skydda sig, medan hudtyp 4-6 (brun till mörkbrun hudfärg) inte behöver vara lika försiktiga.

Vilken hudtyp har du?

Hur länge du kan vara i solen utan att bränna dig beror bland annat på din hudtyp.

Smartsuns produkter är speciellt utvecklade för de mest känsliga hudtyperna.

1.

Hudtyp 1 har vit hud, är rödhårig, blir alltid bränd första gången i solen och blir heller nästan aldrig brun.

2.

Hudtyp 2 har ljus hud, är blond och blir ofta bränd, och därefter brun ibland. Även här ska man iaktta stor försiktighet i solen.

3.

Hudtyp 3 har ljus hud, ofta brunt hår, bränner sig ibland och blir alltid brun.

4.

Hudtyp 4 har mörkbruna ögon och mörkbrunt eller svart hår, bränner sig sällan och blir lätt bruna.

5.

Hudtyp 5 har naturligt brun hy och svart hår, bränner sig aldrig och blir lätt bruna.

6.

Hudtyp 6 har naturligt svart hy och svart hår, bränner sig aldrig och blir lätt bruna.

Smartsuns produkter

[dt_products_masonry bwb_columns=”desktop:3|h_tablet:3|v_tablet:2|phone:1″ dis_posts_total=”12″ ids=””]